top of page

Staartmeesjes


Eindelijk tijd voor een tekening. Ik weet niet meer hoe ik op de staartmeesjes als onderwerp ben gekomen. Misschien dat iemand me een foto geappt heeft over haar eigen tuin? Ik heb ze niet. Koolmeesjes en roodborstjes, veel verder komen we niet. Dit zijn wel beauties.


Wat zal ik er over zeggen? De Vogelbescherming meldt:

'Staartmezen zijn zeer sociaal. Vooral buiten het broedseizoen leven deze geliefde bolletjes-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is. Regelmatig worden in Nederland witkopstaartmezen waargenomen uit Scandinavië en Oost-Europa. In 2010/2011 vond er een invasie plaats van deze ondersoort.' Dat weet u dan ook weer.

bottom of page